مجتمع آزمایشگاهی ارتباطات نوین گستر سیراف

Ertebatat Novin Gostar Siraf Laboratory

برچسب انرژی وسایل برودتی (یخچال،فریزر،یخچال فریزر)

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی،این وسیله باید در شرایط استاندارد در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبتی کمتر از 75%قرار گیرد.برای این منظور از اتاقک آزمون شامل 4ایستگاه دارای سنسورهای مخصوص استفاده می شود.در این آزمایشگاه برای تعیین موارد مذکور در برچسب، وسیله را روی یک سکوی مخصوص بنام کنج آزمون گذاشته وبعد از جایگذاری سنسورهای اتاقک در وسیله برودتی و بارگذاری آن،هنگامی که وسیله به شرایط پایدار دمایی رسید به مدت 24 ساعت کلیه دماهای درون وسیله توسط نمایشگر پایش می شود.در پایان آزمون،مقدار مصرف انرژی سالیانه اعلام شده توسط نرم افزار اتاق تست خوانده و طبق آن رده برچسب انرژی وسیله محاسبه می گردد.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی وسایل برودتی (یخچال،فریزر،یخچال فریزر):

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از +++A(بیشترین مقدار) تا D(کمترین مقدار) تعریف شده است .هرچه این میزان کمتر باشد رتبه مصرف انرژی بهتر می باشد.

نوع وسیله برودتی

یخچال ،یخچال فریزر ،فریزر که در صورت کاربرد عبارت بدون برفک نیز قید می شود.

مصرف انرژی

مصرف انرژی سالیانه برحسب کیلو وات ساعت بر سال است . هنگامی که وسیله متصل به برق می باشد میزان مصرف آن در 24 ساعت بدست آورده و سپس آن را برای مصرف سالیانه محاسبه می شود.

حجم دستگاه

بر حسب لیتر است که توسط سازنده بر روی پلاک دستگاه داده شده است و همچنین توسط آزمونگر نیز محاسبه می شود . اگر دستگاه دارای محفظه منجمد(فریزر)نیز باشد این حجم نیز جداگانه محاسبه و ذکر می شود علامت ستاره نشان دهنده محفظه منجمد وسیله و شکل پاکت نیز نشان دهنده حجم نگهداری مواد غذایی(یخچال) است .در صورتی که وسیله دارای محفظه منجمد نباشد در این قسمت" ------L" درج می شود .

نام تولید کننده

 شرکت سازنده وسیله

مدل دستگ

 بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

نوفه (نویز)

که توسط خود سازنده علام می شود برحسب dB بیان می شود .

استاندارد برچسب انرژی وسایل برودتی 14577 است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی یخچال و فریزرهای خانگی

کنج آزمون

وسیله برودتی جهت انجام آزمون، باید روی سکویی که از چوب محکم و سیاه رنگ ساخته شده قرار بگیرد. این سکو قسمت زیرین آن برای گردش هوای آزاد باز گذاشته شده است.

اتاقک آزمون

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی  درشرایط دما ومحیطی استاندارد، استفاده می شود.این اتاقک دما و رطوبت مورد نیاز آزمون را برای آزمون تامین می کند.این اتاق دارای چهار قسمت برای نصب وسایل برودتی است هر کدام از این چهارقسمت داراری سنسورهای کالیبره شده می باشد که درون وسیله برودتی نصب می شوند .به هنگام آزمون در اتاقک آزمون بسته است و نباید باز شود تا تغییری در دما و رطوبت صورت نگیرد.

بارهای آزمون

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی  درشرایط دما ومحیطی استاندارد، استفاده می شود.این اتاقک دما و رطوبتبارهای آزمون در بسته های پانصد گرمی و 1 کیلوگرمی موجود هستند و برای بارگذای فریزر و اندازه گیری دما ،سنسورهای موجود در بخش های اتاقک آزمون را در مرکز هندسی انها وارد می کنیم .این بارها برای شبیه سازی موادغذایی در فریزر استفاده می شود.

دستگاه آزمون دوام لولا

این دستگاه جهت سنجش دوام لولای در وسیله برودتی مورد استفاده قرار می گیرد.برای این منظور، در وسیله برودتی را به بازوی دستگاه آزمون دوام لولا وصل کرده ،نیروی مورد نیاز این دستگاه توسط کمپرسور تامین می شود.بعد 30000 تا 100000 مرتبه باز و بسته شدن در، هوابندی در یا درپوش نباید آسیب ببیند.

برچسب انرژی الکتروموتور تک فاز و سه فاز

مشخصات برچسب انرژی وچگونگی عملکرد الکتروموتور در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. اساس کار یک الکتروموتور تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی است که در این آزمایشگاه انرژی مکانیکی تولیدی توسط الکتروموتور باعث به کار افتادن دینامومتر می شود. میزان بازده انرژی یک الکتروموتور از نسبت توان خروجی به توان ورودی بدست آید که در اینجا به ترتیب همان توان الکتریکی مصرفی توسط الکتروموتور و توان راه اندازی دینامومتر می باشد. جهت آزمون یک الکتروموتور، آن را روی میز تست گذاشته و توسط کوپلینگ مناسب ،خروجی آن را به دینامومتر وصل کرده وتغذیه آن را از خروجی های واریابل ها واستابلایزر می گیریم.بنا بر کارکرد مشخص شده توسط سازنده برای الکتروموتور به آن ولتاژ لازم را اعمال و نمودار کارکرد را از طریق برنامه مشخص شده پایش می کنیم.با توجه به موارد خواسته شده در استاندارد،این آزمایشگاه قابلیت اندازه گیری توان ورودی و خروجی ،گشتاور،ضریب توان،ولتاژ و جریان ورودی و سرعت الکتروموتور را دارد. این آزمایشگاه قابلیت تست انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز را دارا می باشد.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی الکترو موتور:

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه ازA (بیشترین مقدار) تا E (کمترین مقدار) تعریف شده است .برای موتورهای تک فاز مختلف بر حسب تعداد قطب های انها جدول هایی در استاندارد ملی 7874 و برای موتورهای سه فاز مختلف بر حسب تعداد قطب های انها جدول هایی در استاندارد ملی 7966 داده شده است

توان خروجی اسمی بر حسب وات یا کیلو وات

این میزان توسط سازنده در پلاک مشخصات الکتروموتور باید تعیین گردد.

سرعت اسمی

در موتورهای چند سرعته بالاترین سرعت بیان می شود که برحسب rpm است .این سرعت باید پلاک مشخصات ذکر شود.

بازده انرژی در توان خروجی اسمی

این میزان از نسبت توان خروجی اسمی بر توان ورودی اسمی بر حسب درصد بیان می شود.

نام تولید کننده

 شرکت سازنده وسیله

مدل دستگاه

 بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

استاندارد برچسب انرژی وسایل برودتی .... است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی الکتروموتور

پایه تست الکتروموتور

جهت نصب الکتروموتور برای آزمون از آن استفاده می کنیم قابلیت جابه جایی دستی در جهت افقی و جابه جایی با دکمه های UP و DPWN که در پایین پایه تست الکتروموتور دیده می شود در جهت عمودی را داراست.

رک تست الکتروموتور

به جهت ایجاد تنظیمات دستی و راه اندازی الکتروموتور و نیز خاموش کردن اضطراری از این رک استفاده می شود.همچنین ایتم های مشخصه های کاری الکتروموتور مانند سرعت،دمای موتور،جریان راه اندازی موتور روی رک دیده می شود.

استابلایزر

جهت تثبیت ولتاژ از سه استابلایزر برای تثبیت ولتاژ هر فاز استفاده می شود.

برچسب انرژی اتو برقی

برچسب انرژی اتو پس از راه اندازی وسیله در در سه مرحله (مرحله گرم شدن ،مرحله، پنج سیکل در حالت بی باری و مرحله، پنج سیکل در حالت بارداری ) و داده برداری از کارکرد اتو در این مراحل و انجام محاسبات مشخص طبق استاندارد ملی 7872 ، تعیین می شود.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی اتو برقی( برای نصب بر روی جعبه اتو)

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از A (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است .

مصرف انرژی

میزان انرژی مصرف در یک سال بر حسب کیلو وات ساعت می باشد .هرچه این میزان کمتر باشد رتبه انرژی اتو بهتر می باشد .

توان اسمی

توان ورودی اتو برقی برحسب وات که توسط سازنده برای وسیله تعیین شده و بر روی پلاک دستگاه بیان شده است .

میزان نوسانات دما

بر اساس بررسی دمای نقاطی از کف اتو تعیین می گردد.

مدل دستگاه

 بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

نام تولید کننده

شرکت سازنده اتوبرقی

توان اسمی برای 100 گرم بخاردهی

توان مصرفی برای ایجاد 100 گرم بخار می باشد .

استاندارد برچسب انرژی اتو برقی 7872 است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی اتو

دستگاه عملکرد بخاردهی

اتو روی دستگاه نصب می شود و تغییرات وزن ناشی از کاهش آب بر اثر بخاردهی ثبت گردد. توان مصرفی بر حسب وات در این مدت به عنوان توان مصرفی اتو برای 100گرم بخاردهی در اتوبخار در نظر گرفته می شود .این عدد در برچسب انرژی اتو ذکر می گردد.

میز آزمون مقاومت کفه اتو در مقابل خراش

با سوزن مخصوص روی اتوی ثابت شده در وضعیت ذکر شده در استاندارد خراشی وارد آورده می شود و پس از بررسی اثر خراش توسط ذره بین، میزان خراش اعلام می گردد.

میز اتوکشی

این میز طبق استاندارد بررسی عملکرد اتوی برقی آماده شده است .روی آن با مسنوج مشخص پوشیده شده و توسط وزنه های آویزان منسوج در وضعیت ثابتی نگهداشته می شود.این وسیله برای تعیین میزان صاف بودن کفه اتو استفاده می شود.

برچسب انرژی جاروبرقی

انواع جاروهای برقی برای سنجش عملکرد و بازده انرژی در این آزمایشگاه مورد آزمون قرار می گیرند.این آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مطبوع جهت برقراری شرایط استاندارد لازم می باشد.پس از نمونه گیری های لازم داده های هوا از جاروبرقی در وضعیت های کاری متفاوت،این نتایج بر اساس فرمول های مذکور در استاندارد ملی برچسب جاروبرقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بازده انرژی برای وسیله محاسبه می شود. در بخش دیگری از آزمون های برچسب ،قدرت پاک کنندگی محاسبه می شود که این ایتم پس از 3 تا 5 اندازه گیری بدست می آید.در هر اندازه گیری ،جاروبرقی میزان مشخصی گردوخاک را از روی فرش آزمون مخصوص با سرعتی مشخص جمع آوری می کند. قدرت پاک کنندگی بر اساس میزان گردوخاک جمع اوری شده و میزان گردوخاک پاشیده شده روی فرش طبق فرمول ذکر شده در استاندارد محاسبه می شود

پارامترهای موجود در برچسب انرژی جاروبرقی:

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از A (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است .هرچه این میزان بیشتر باشد رتبه مصرف انرژی بهتر می باشد.

شاخص بازده انرژی

یکی از کلیدی ترین ویژگی های جاروبرقی است که برحسب درصد بیان می شود و نسبت توان خروجی مکشی بر توان ورودی بدست می آید.

حداکثر توان مکش

توان مکشی براساس میزان جریان های هوا و فشار نسبی خلاء بدست می آید.بیشینه این میزان ها بیان می شود.این پارامتر برحسب وات است.

قدرت پاک کنندگی

میزان قدرت پاک کنندگی بر اساس برداشت خاک از روی فرش آزمون استاندارد تعیین می گردد.این میزان نیز هرچه بیشتر باشد رده پاک کنندگی بهتر است. این بازه ازA (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است .

مدل دستگاه

 بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

نام تولید کننده

شرکت سازنده وسیله

استاندارد برچسب انرژی وسایل ......است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی جارو برقی

میز جمع آوری داده های هوا

این میز جهت جمع آوری داده های هوا برای محاسبه میزان بازده انرژی جاروبرقی تحت آزمون استفاده می گردد.

میز جمع آوری گردوخاک

این میز جهت تعیین میزان قدرت پاک کنندگی جاروبرقی تحت آزمون استفاده می گردد.

دستگاه مقاومت در برابر حرکت

میزان مقاومت سر جاروبرقی در برابر حرکت روی فرش مخصوص را اندازه می گیرد.

دستگاه مقاومت در برابر ضربه

جهت تعیین قابلیت مقاومت سر جاروبرقی به هنگام استفاده مانند در برابر ضربه هایی به دیوار و چارچوب در و نظایر آن مورد استفاده قرار می گیرد.

• دستگاه تغییر شکل لوله خرطومی

جهت تعیین قابلیت تحمل لوله خرطومی یا لوله های اتصال دهنده در برابر باری باری معادل فردی با وزن متوسط است.پس از آزمون لوله نباید تغییر شکل دایمی دهد.

برچسب انرژی لباسشویی

انواع ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک ،با محورهای افقی یا عمودی،درب از بالا یا بغل در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. محیط آزمون دارای سیستم تهویه مطبوع جهت برقراری شرایط آماده سازی بار آزمون ها وشرایط آزمون است. آب مورد استفاده در طول آزمون از یک دستگاه تصفیه تهیه می شود که میزان سختی آب مطابق با مقدار خواسته شده در استاندارد ملی عملکرد لباسشویی به شماره 2-3477 باشد. با استفاده از شوینده ها و پارچه های مخصوص، لباسشویی نمونه با برنامه معین کتان 60 درجه و لباسشویی مبنا همزمان به راه انداخته می شوند. نوار چرک های آزمون به منظور دستیابی به عملکرد شستشو به بارپایه استاندارد متصل می شود.نوارهای آزمون شامل قطعات مربع شکل می باشد که هریک با نوع خاصی از چرک کثیف شده اند. برا ی بدست آوردن قدرت پاک کنندگی میزان چرک زدایی هر نوع چرک تعیین شده در ماشین لباسشویی در مقایسه با ماشین لباسشویی مبنا با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده می شود و در پایان 5 بار آزمون،نتایج عملکرد دو لباسشویی با یکدیگر مقایسه و مشخصات لباسشویی پس از محاسبات لازم بدست می آید.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی لباسشویی:

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از A (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است.

میزان ظرفیت

حداکثر جرم منسوجات برحسب کیلوگرم که طبق نظر سازنده اعلام می شود

مصرف انرژی

انرژی الکتریکی مصرفی بر حسب کیلووات برساعت در طی عملیات شستشو ،آبکشی و آبگیری در یک سیکل تعیین شده(کتان ° 60) می باشد

قدرت پاک کنندگی(عملکرد شستشو)

رتبه بندی قدرت پاک کنندگی از A ( بیشترین پاک کنندگی )تا G ( کمترین پاک کنندگی ) رده بندی می شود .

قدرت آب گیری دور تند

این پارامتر از نسبت مقدار وزن بارآزمون پس از یک سیکل بر وزن همان بارآزمون در حالت خشک می باشد که بر حسب درصد بیان می شود.

منظور از دورتند نیز حداکثر سرعت موتور در یک سیکل تعیین شده بر حسب rpm که در برنامه های ماشین لباسشویی قابل تنظیم می باشد.

مصرف آب

آب مصرفی حجم آب مصرفی شده بر حسب لیتر در طی یک سیکل تعیین شده (کتان ° 60) می باشد.هر چه این میزان کمتر باشد میزان مصرف آب لباسشویی تحت آزمون کمتر و در نتیجه بهینه تر می باشد.

نام تولید کننده

شرکت سازنده ماشین لباسشویی

مدل دستگاه

بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

استاندارد برچسب انرژی لباسشویی 3477-2 است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی لباسشویی

اسپکتروفوتومتر

جهت سنجش میزان قدرت پاک کنندگی ماشین لباسشویی تحت آزمون از این دستگاه استفاده می شود.برای این منظور طیف های نوری رسیده به دستگاه از پارچه های شسته شده توسط ماشین مبنا و لباسشویی تحت آزمون با هم مقایسه می شوند.

لباسشویی مبنا

این دستگاه برای مقایسه نتایج ماشین لباسشویی تحت آزمون با انتایج بدست آمده از این ماشین جهت بدست آوردن نتایج آزمون قدرت پاک کنندگی استفاده می شود.

بارآزمون

بارهای آزمون شامل ملحفه ،حوله و روبالشتی های استاندارد می باشد.این پارچه های استاندارد برای سنجش عملکرد قدرت پاک کنندگی و میزان آبگیری لباسشویی استفاده می شود

خشک کن

برای خشک کردن و گرفتن کامل رطوبت بارهای آزمون قبل از هر سری آزمون مورد استفاده قرار می گیرد.

برچسب انرژی بخاری برقی

برای تعیین رده انرژی بخاری برقی طبق استاندارد ملی 2-7342 دو اتاقک آزمون و سرد نیاز داریم که نمونه در اتاق آزمون نزدیک به پنجره قرار داده می شود و برای شبیه سازی فضای سرد، اتاق سرد در طول آزمون به شرایط پایداری دمای صفر درجه می رسد. .پارامترهای لازم برای محاسبه میزان مصرف انرژی ،در دو حالت گذرا و پایدار بدست می آید.این دو حالت در استاندارد ملی تعریف شده اند.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی بخاری برقی:

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از A(بیشترین مقدار) تا E(کمترین مقدار) تعریف شده است .

مصرف انرژی

برابر است با حاصلظرب معیار مصرف انرژی در 4 برحسب وات ساعت .معیار مصرف انرژی(I) برحسب فرمول داده شده در استاندارد تعیین می شود .پارامترهای موجود در این فرمول زمان و انرژی مصرفی در حالت گذرا و پایدار می باشدبرای سهولت ارزیابی معیار مصرف انرژی در 4 ساعت تعیین شده است.

توان اسمی

توان ورودی بخاری برقی برحسب وات که توسط سازنده بای وسیله تعیین شده و بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

• توزیع فضایی دما

دمای سه نقطه از اتاقک آزمون را یادداشت کرده وبر اساس فرمول داده شده در استاندارد تعریف می شود.بخاری برقی با درصد توزیع دمایی فضایی کمتر مناسب تر است و نشان دهنده آن است که توزع دما یکنواخت تر است.

نام تولید کننده

شرکت سازنده .

مدل دستگاه

 بر روی پلاک دستگاه بیان شده است.

 

استاندارد برچسب انرژی بخاری برقی 7342-2 است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی یخچال و فریزرهای خانگی

سنسور دما در اتاقک آزمون

این سنسورها برای محاسبه توزیع دمایی استفاده می شوند.

استابلایزر

جهت تثبیت ولتاژ از استابلایزر استفاده می شود