مجتمع آزمایشگاهی ارتباطات نوین گستر سیراف

Ertebatat Novin Gostar Siraf Laboratory

تدوین استانداردهای ملی از اهداف اصلی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این شرکت در زمینه تدوین استانداردهای ملی با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته و دارد. پیشنهاد استانداردهای جدید اولین مرحله از فرایند تدوین استانداردهای ملی می باشد.پس از قبول درخواست ها از سوی سازمان،کارشناسان با برگزاری جلسات فنی نسبت به انجام این امر اقدام می نمایند

استانداردهای تدوین شده در شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف

ویژگی های انواع خاصي از سيم هاي سيم پيچی قسمت 0-8 :سیم مسی تخت با لاک يا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الياف شيشه اي پلي استر آغشته به رزين يا لاك يا بدون آغشته شدن به آن ها-الزامات عمومي
عنوان استاندارد به لاتین
Specifications for particular types of winding wires – Part 0-8: General requirements – Polyester glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire
شماره استاندارد بین المللی
IEC.60317-0-8 :2012
شماره ملی استاندارد ایران
-------------
نام دبیر
لیلا دهباشی
وضعیت
تدوین شده
ولرزش مکانیکی- ارزش یابی لرزش ماشین از طریق اندازه گیری بر روی اجزای غیردوار- قسمت 8: سیستم های کمپرسور رفت و برگشتی
عنوان استاندارد به لاتین
Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 8: Reciprocating compressor systems
شماره استاندارد بین المللی
ISO 10816-8 :2014
شماره ملی استاندارد ایران
-------------
نام دبیر
سارا سینایی
وضعیت
تدوین شده
روش آزمون استاندارد برای آزمون گسستگی مواد فلزی
عنوان استاندارد به لاتین
Standard Test Method for Dynamic Tear Testing of Metallic Materials
شماره استاندارد بین المللی
ASTM E604-83:2008
شماره ملی استاندارد ایران
-------------
نام دبیر
سارا سینایی
وضعیت
در دست تدوین