مجتمع آزمایشگاهی ارتباطات نوین گستر سیراف

Ertebatat Novin Gostar Siraf Laboratory

آزمون ایمنی لوازم برقی خانگی مطابق با استانداردهای مربوط به هر وسیله انجام می پذیرد،در این راستا تعدادی از آزمون ها به صورت عمومی و برای تمامی وسیله های برقی به صورت یکسان، و تعدادی از آنها به صورت تخصصی برای هر وسیله جداگانه انجام می شود .برای اطلاع بیشتر از نحوه انجام هر کدام از آزمون ها وجزییات آن لینک دانلود استاندارد های مربوط به هر وسیله در قسمت مربوطه آورده شده است. لازم به ذکر است این آزمایشگاه تمامی آزمون های زیر را انجام می دهد.
الزمات ویژه محرک های مخصوص دروازه ها،درها و پنجره
دانلود از سرور سایت
دانلود از سایت سازمان ملی استاندارد ایران