مجتمع آزمایشگاهی ارتباطات نوین گستر سیراف

Ertebatat Novin Gostar Siraf Laboratory

در آزمایشگاه تعیین ماهیت کالا جنس ،وزن ، چگالی، ضخامت و اسیدیته کالاهای وارداتی بر طبق استانداردها و آزمون های مربوطه تعیین می گردد تا تعرفه کالای مورد نطر ، مشخص گردد .

برخی از روش های آزمون به صورت اجمالی در قسمت پایین توضیح داده شده است

فلزات
شناسایی انواع فلزات و آلیاژها با براده برداری و انجام آزمون واکنش در حلال های شیمیایی انجام می گیرد در این آزمون همچنین اندازه گیری خصوصیات فیزیکی فلزات از قبیل قطر و ضخامت و....
کاغذ و مقوا
تعیین جنس ، وزن ، ضخامت انواع کاغذ و مقوا با استفاده از حلال های شیمیایی،وتجیهیزاتی مانند اندیکاتور(ضخامت سنج) و تعیین وزن مترمربع بر گرم با میانگین گرفتن اوزان بدست آمده از طریق گردبر
چوب و مشتقات چوب و مشتقات
تخته فیبر: (HDF,LDF,MDF)
از طریق بدست آوردن چگالی و ضخامت نمونه مورد نظر تعیین می شود.
نئوپان
برای شناسایی آنها باید به شکل ظاهری آنها توجه شود وتعیین وزن وضخامت.
چوب طبیعی
انجام آزمون شعله و شکل ظاهری آن تعیین می شود وتعیین وزن وضخامت
شیشه و کریستال
شناسایی شیشه و کریستال با انجام آزمون با حلال های شیمایی و تعیین میزان مقاومت ظروف در برابر حرارت وشوک حرارتی انجام می گیرد.
پلیمرها (پلاستیک) و لاستیک
شناسایی انواع پلاستیک و لاستیک با انجام آزمون های واکنش در برابر شعله ،آزمون تیغه مسی ، رنگ شعله،بوی حاصله از سوختن نمونه ،واکنش بخار ،حلالیت آنها انجام می گیرد.
منسوجات
شناسایی انواع الیاف (طبیعی،مصنوعی وسنتیتیک) با انجام آزمون های واکنش در برابرشعله و تشخیص رنگ شعله و بوهای حاصله از سوختن الیاف موردنظر و همچنین شناسایی الیاف از طریق تجیهزات (میکروسکوپ) انجام می گیرد . تعیین ضخامت منسوج موردنظر با استفاده از تجیهیزات مانند اندیکاتور(ضخامت سنج) و تعیین وزن مترمربع برگرم منسوج با میانگین گرفتن اوزان بدست آمده از طریق گردبر
چرم
انواع چرم شامل چرم طبیعی و مصنوعی است . روش شناسایی انها با انجام آزمون واکنش در برابر شعله،بو ،رنگ و تیغه مسی است.
باتری
شناسایی انواع باتری با انجام آزمون های شیمایی (استفاده از حلال های شیمیایی )صورت می گیرد.
چسب
نوع چسب با تعیین مواد تشکیل دهنده آن مشخص می گردد . انواع چسپ شامل چسپ چوب،چسپ پی وی سی،چسب های مصنوعی و چسب سیلکیونی و............. است.
روغن و گریس
تعیین ماهیت روغن و گریس با شناسایی و آگاهی از مشخصات روغن صورت می گیرد.نام گذاری انواع روغن و گریس با حروف و اعداد مختلف صورت می گیرد که هر عدد و حرف نمادی برای کاربرد و تعیین گرید آن است .
مواد شیمایی
شناسایی انواع مواد شیمایی با استفاده از خصوصیات فیزیکی مانند نقظه ذوب ،جوش ،شکل ظاهری ،رنگ ،بو و تعیین اسیدیته و قابلیت حلالیت و واکنش پذیری انها با دیگر مواد شیمایی صورت می گیرد.
قطعات الکتریکی
شناسایی انواع قطعات الکتریکی با استفاده از اطلاعات و مشخصات فنی نمونه مورد نظر صورت می گیرد.