مجتمع آزمایشگاهی ارتباطات نوین گستر سیراف

Ertebatat Novin Gostar Siraf Laboratory

temp

شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف در سال1389 فعالیت خود را به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان بوشهر در آن استان آغاز نموده است.
خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندی­های مهندسی و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردها و مقررات بین المللی به کارفرمایان محترم می باشد. لذا مدیریت شرکت بر آن است که ضمن پیاده سازی مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد IEC / ISO 17025 و بهبود فرآیندهای خود، اهداف زیر را محقق سازد:

  1. رعایت اصول اخلاقی ، بی طرفی و استقلال و تلاش در جهت افزایش اعتماد و خشنودی کارفرمایان؛
  2. افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و انجام به موقع تعهدات؛
  3. جذب نیروهای متخصص با سوابق اخلاقی مثبت و تلاش در جهت افزایش دانش آنان.